ჩვენი ხედვა და მიზანი

ჩვენ გვსურს, განათლება გადავცეთ მოდერნიზებული მეთოდებით, გავითვალისწინოთ თითოეული მოსწავლის საჭიროება და სურვილი, შევთავაზოთ მათ საფუძვლიანი განათლება და მუდმივად შევინარჩუნოთ სწავლების მაღალი ხარისხი. 


თბილისის თავისუფალი სკოლის მისიაა:  

  • ხარისხიანი განათლების მიწოდება
  • სწავლისთვის საუკეთესო პირობების შექმნა
  • თავისუფალი, წარმატებული და დამოუკიდებელი ინდივიდების ჩამოყალიბება
Gallery item /sites/default/files/2019-09/%2882%29.JPG
/sites/default/files/2019-09/%28450%29.JPG
/sites/default/files/2019-09/%28432%29.JPG
/sites/default/files/2019-09/%28361%29.JPG
/sites/default/files/2019-09/%28445%29.JPG