სწავლის საფასური

  • სწავლის წლიური საფასური შეადგენს 8900 ლარს.
  • დედმამიშვილების შემთხვევაში სწავლის საფასური მცირდება 10-10%-ით.