ჩვენი გუნდი

თბილისის თავისუფალი სკოლის დირექტორი

ამირან ამბროლაძე 

 

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი. დირექტორის მოადგილე ადმინისტრაციულ დარგში

ალეკო მოსიძე 

 

IT- მენეჯერი

გუგა ბურდული

მშობლებთნ ურთიერთობის  მენეჯერი

ანა ოთხმეზური

ფსიქოლოგი 

ლიზა მამულაშვილი

ადმინისტრაციული მენეჯერი

ია ლოდია